เราสนับสนุนการถ่ายทาสถานที่ท่องเที่ยวใน
คิวชู (ญี่ปุ่น) ของคุณอย่างจริงจัง

PROPOSAL

GENSHOPR CO.,LTD

เราเป็ นบริษัทผู้นาเสนอสถานที่ โลเคชั่น และติดต่อ
ประสานงานในคิวชู มากว่า 24 ปี บริษัทตั้งอยู่ที่ฟุกุโอกะ
และทางานครอบคลุมทั่วญี่ปุ่น

เราติดต่อประสานงานอย่างครบวงจรเพื่อให้ทีมงานการ
ถ่ายทารายการทีวีของไทย ทาการถ่ายทาในคิวชู(ญี่ปุ่น) ได้
อย่างราบรื่น ดังนี้
□หาข้อมูลล่วงหน้า □ติดต่อเรื่องการเดินทาง หารถ คนขับรถ
□คัดเลือกและจัดลา ดับสถานที่ถ่ายทา □ติดต่อหาที่พัก
□ตรวจสอบบทพูดและติดตามความคืบหน้าของงาน □ติดต่อหาล่าม
□กา หนดและค้นหาสถานที่ถ่ายทา □ติดต่อการจัดเลี้ยง
□ติดต่อขออนุญาตการถ่ายทา □ต่อรองราคาค่าตอบแทนการถ่ายทา จากสมาคมการ
ท่องเที่ยวประจา ที่ต่างๆโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น
□ติดต่อหาสต๊าฟ ผู้ช่วยในการถ่ายทา □จัดการค่าใช้จ่ายที่ใช้ ณ สถานที่นั้นๆ
□ติดต่อหาผู้ออกรายการในสถานที่ถ่ายทา  
□ติดต่อหาอุปกรณ์ เครื่องมือ การถ่ายทา
ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ,ตา รวจ,สื่อสารมวลชน,
โรงเรียน,และเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปรับการถ่ายทา ตามสถานการณ์
ตามพื้นที่ เมื่อเกิดปัญหา
Best Support

ตัวอย่างคอนเซ็ปต์การถ่ายทา

ค้นหาข้อมูล ปรับแผนงาน ให้เข้ารับโปรเจ็ครายการของคุณ

มารยาทท่องเที่ยวญี่ปุ่น ●มารยาทบนโต๊ะอาหาร, มารยาทในที่พัก, มารยาทในการซื้อของ, มารยาทในการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว
คิวชูที่คุณยังไม่รู้จัก ●คิวชูมุมลึก อาหารท้องถิ่น สถานที่เที่ยวชม ทัศนศึกษา สถานที่เที่ยวรับประสบการณ์
อร่อย สนุก ตะลึงคิวชู ●รับประสบการณ์จากร้านต้นตารับ อุด้ง ราเมน ชื่อดังในคิวชู ที่ไปเปิดสาขาที่ไทย
※ การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด : การรักษาที่โรคเส้นเลือดโป่งพองที่มือ,โรคเส้นเลือดขอดบริเวณน่องขาใน 1 วัน
※ การพนันถูกกฏหมายในฟุกุโอกะ : พนันแข่งม้า, พนันแข่งเรือ, พนันแข่งจักรยาน, พนันแข่งรถจักรยานยนต์

■ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการทารายการที่คิวชู

【กรณี ถ่ายทาและพักแรม 5 วัน 4 คืน ในคิวชู】
ค่าใช้จ่ายของสต๊าฟจากไทย 3 คน สต๊าฟญี่ปุ่น 3 คน (ล่าม คนขับรถ คนดูแล ) รวมทั้งหมด 6 คน
◆ ค่าใช้จ่ายในการดูแลการถ่ายทา 1วัน/15,000เยน×5วัน
◆ล่าม (※ล่ามนักเรียนไทย 15,000 เยน) 1วัน/35,000เยน×5วัน
◆เช่ารถ (รถตู้ รถแวน 6- 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับ) 1วัน/45,000เยน×5วัน
◆ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ามัน,ค่าทางด่วน) 1วัน/ 5,000เยน×5วัน
= 500,000 เยน
◆ค่าที่พัก (รวมอาหารเช้า) 1วัน/ 10,000เยน×6ท่าน×4คืน
= 240,000 เยน
◆ค่าอาหาร(อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) 1วัน/ 3,000เยน×6ท่าน×5วัน
= 90,000 เยน
◆ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ฯลฯ 20,000 เยน
รวม : 850,000 เยน
※ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเนื้อหาการถ่ายทา (ท่องเที่ยว,อาหาร อื่นๆ)

 

 

 

สามารถติดต่อเป็นภาษาไทยได้